• بدون عنوان 1349
  • لیتوگرافی
  • چاپ
  • 47.5 * 69 سانتی متر
برآورد
€4,000
3,769 دلار آمریکا
- €6,000
5,654 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,200
3,958 دلار آمریکا
16%
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرت چارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20.93%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 139,439 دلار آمریکا
کمینه برآورد 68,212 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 93,151 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+68.037%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بازدید از ضیا عزاوی
بازدید
برآورد
£1,000
1,382 دلار آمریکا
-
£1,500
2,073 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,000
4,147 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از پرویز تناولی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرت چارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
€4,000
3,769 دلار آمریکا
-
€6,000
5,654 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
3,769 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401