بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
مقایسه
98 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
لیتوگرافی
50 * 68 سانتی متر
برآورد
€4,000
4,245 دلار آمریکا
-
€6,000
6,367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,245 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401

لیتوگرافی
47.5 * 69 سانتی متر
برآورد
€4,000
4,245 دلار آمریکا
-
€6,000
6,367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,200
4,457 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401

شماره اثر #62 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
71.7 * 199 سانتی متر
برآورد
€500,000
530,617 دلار آمریکا
-
€700,000
742,863 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401

برنز
36 * 18 * 64 سانتی متر
برآورد
£80,000
91,954 دلار آمریکا
-
£120,000
137,931 دلار آمریکا
قیمت فروش
£163,800
188,276 دلار آمریکا
63.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 آبان 1401

رنگ روغن روی بوم
40 * 50 سانتی متر
برآورد
€60,000
62,979 دلار آمریکا
-
€80,000
83,972 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

رنگ روغن روی بوم
39.5 * 50 سانتی متر
برآورد
€28,000
29,390 دلار آمریکا
-
€32,000
33,589 دلار آمریکا
تاریخ حراج
وانینس - 14 تیر 1401

شماره اثر #11 (اعلام نشده)
برنز
11.5 * 11.3 * 22.5 سانتی متر
برآورد
€8,000
8,397 دلار آمریکا
-
€12,000
12,596 دلار آمریکا
تاریخ حراج
وانینس - 14 تیر 1401

رنگ روغن روی بوم
72 * 100 سانتی متر
برآورد
50,000,000,000﷼
200,000 دلار آمریکا
-
60,000,000,000﷼
240,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
56,000,000,000﷼
224,000 دلار آمریکا
1.818%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

رنگ روغن روی بوم
100 * 150 سانتی متر
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400

آبرنگ و جوهر روی کاغذ
34.5 * 24 سانتی متر
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
-
£12,000
16,559 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,160
14,020 دلار آمریکا
1.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400