بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
94 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
40 * 50 سانتی متر
برآورد
€60,000
63,158 دلار آمریکا
-
€80,000
84,211 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

رنگ روغن روی بوم
39.5 * 50 سانتی متر
برآورد
€28,000
29,474 دلار آمریکا
-
€32,000
33,684 دلار آمریکا
تاریخ حراج
وانینس - 14 تیر 1401

شماره اثر #11 (اعلام نشده)
برنز
11.5 * 11.3 * 22.5 سانتی متر
برآورد
€8,000
8,421 دلار آمریکا
-
€12,000
12,632 دلار آمریکا
تاریخ حراج
وانینس - 14 تیر 1401

رنگ روغن روی بوم
72 * 100 سانتی متر
برآورد
50,000,000,000﷼
200,000 دلار آمریکا
-
60,000,000,000﷼
240,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
56,000,000,000﷼
224,000 دلار آمریکا
1.818%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

رنگ روغن روی بوم
100 * 150 سانتی متر
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400

آبرنگ و جوهر روی کاغذ
34.5 * 24 سانتی متر
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
-
£12,000
16,559 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,160
14,020 دلار آمریکا
1.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400

شماره اثر #40 (فروخته شده)
برنز
97 * 37 * 57 سانتی متر
برآورد
£60,000
82,793 دلار آمریکا
-
£80,000
110,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
£189,000
260,798 دلار آمریکا
170%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400

رنگ روغن روی کاغذ روی تخته
51 * 68 سانتی متر
برآورد
£60,000
82,793 دلار آمریکا
-
£80,000
110,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
£56,700
78,239 دلار آمریکا
19%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400

رنگ روغن روی بوم
200.5 * 150.5 سانتی متر
برآورد
£350,000
488,213 دلار آمریکا
-
£450,000
627,703 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
151.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1400

شماره اثر #11 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
100 * 151 سانتی متر
برآورد
£100,000
136,986 دلار آمریکا
-
£150,000
205,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£352,800
483,288 دلار آمریکا
182.24%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400