آرت چارت | بدون عنوان از بهروز دارش
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
15,625 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
17,188 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | چشمه‌ی خورشید از علی اتحاد
چشمه‌ی خورشید
برآورد
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | بدون عنوان از هالة متاع
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€1,200
1,387 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | 2 کبوتر از عبدالرحمان کتانانی
2 کبوتر
برآورد
€4,500
5,202 دلار آمریکا
-
€5,000
5,780 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,850
6,763 دلار آمریکا
23.158%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | خسرو 3 از فرشید مثقالی
خسرو 3
برآورد
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
18,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
17,188 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | اندازه‌گیری شده از شری هوسپیان
اندازه‌گیری شده
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$2,000
60%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 بهمن 1400
آرت چارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,460
6,312 دلار آمریکا
82%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | 3 کبوتر از عبدالرحمان کتانانی
3 کبوتر
برآورد
€6,300
7,283 دلار آمریکا
-
€8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
10,520 دلار آمریکا
27.273%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه تا جایی که به یاد دارم از کامبیز صبری
بدون عنوان از مجموعه تا جایی که به یاد دارم
برآورد
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400