آرت چارت | چکه فوری 03، چکه فوری 05 از فلاویه عودی
چکه فوری 03، چکه فوری 05
برآورد
£6,000
8,337 دلار آمریکا
-
£8,000
11,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,000
8,337 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 3 تیر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از بهروز دارش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396