آرت چارت | شیر طوسی از حامد رشتیان
شیر طوسی
برآورد
€4,500
5,484 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | شاعر و زن باردار / شاعر و معشوق پادشاه از پرویز تناولی
شاعر و زن باردار / شاعر و معشوق پادشاه
برآورد
£120,000
158,207 دلار آمریکا
-
£140,000
184,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
£189,000
249,176 دلار آمریکا
45.385%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401