تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آخرین اتفاق ۱۴۰۰ - مژده
6 اسفند 1400
سایر آثار هنری توکل اسماعیلی

آرت چارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرت چارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
116.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,551 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,162 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,903 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+41.518%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی) از سیمین اکرامی
زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی)
برآورد
 
قیمت فروش
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392