آرت چارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$4,500
-
$7,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرت چارت | این مکان و آن مکان از مونا پاد
این مکان و آن مکان
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرت چارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرت چارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
70,000,000﷼
761 دلار آمریکا
-
75,000,000﷼
815 دلار آمریکا
قیمت فروش
80,000,000﷼
870 دلار آمریکا
10.345%
تاریخ حراج
حراج ملی - 5 مرداد 1397