تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آخرین اتفاق ۱۴۰۰ - مژده
6 اسفند 1400
سایر آثار هنری جعفر روح بخش

آرت چارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌تورگ - 21 مرداد 1401
آرت چارت | ترکیب‌بندی طلسمی قرمز از جعفر روح بخش
ترکیب‌بندی طلسمی قرمز
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£15,000
19,481 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
11.57%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرت چارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
17.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 فروردین 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,666 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,924 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,262 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30.947%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرت چارت | بدون عنوان از جميل ملاعب
بدون عنوان
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی "گل") از مرتضی پورحسینی
بدون عنوان (از مجموعه‌ی "گل")
برآورد
£2,200
3,041 دلار آمریکا
-
£2,600
3,594 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400