• مادر و فرزند 1332
  • آبنوس ماکاسار و سیم فلزی روی دو پیکره
  • مجسمه
  • ارتفاع: مادر: 56 سانتی‌متر، فرزند: 27 سانتی‌متر
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
- £100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£444,000
620,632 دلار آمریکا
455%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | شاعر نشسته از پرویز تناولی
شاعر نشسته
برآورد
120,000,000,000﷼
480,000 دلار آمریکا
-
140,000,000,000﷼
560,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
146,000,000,000﷼
584,000 دلار آمریکا
12.308%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرت چارت | بدون عنوان از منیر فرمانفرماییان
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
173,913 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
قیمت فروش
29,000,000,000﷼
252,174 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | شاعر و قفس از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
سایر آثار هنری جواد سليم

آرت چارت | تمبر یادبود جمهوری عراق از جواد سليم
تمبر یادبود جمهوری عراق
برآورد
£400
559 دلار آمریکا
-
£600
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,157 دلار آمریکا
65.6%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد از جواد سليم
طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
-
£25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | فروشندگان خامه از جواد سليم
فروشندگان خامه
برآورد
£15,000
20,675 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,250
55,479 دلار آمریکا
130%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 261,580 دلار آمریکا
کمینه برآورد 65,832 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 116,970 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+149.266%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها