حامد رشتیان

ایران | 1363
مقایسه
درباره حامد رشتیان

گران ترین اثر

آرتچارت | آرامگاه از حامد رشتیان
آرامگاه
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
4 آبان 1390
تعداد حضور
10
تعداد آثار
9
میانگین قیمت فروش
7,483 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
5,597 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
7,982 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
20.815%