حسین خسروجردی

ایران | 1336
مقایسه
درباره حسین خسروجردی

گران ترین اثر

آرتچارت | خیره شدن از حسین خسروجردی
خیره شدن
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
12 بهمن 1385
تعداد حضور
18
تعداد آثار
19
میانگین قیمت فروش
14,643 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
8,204 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
11,289 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
89.474%
میانگین رشد ارزش آثار
42.983%