• بدون عنوان 1340
  • سوخت و معرق چرم
  • صنایع دستی
  • 78 * 104 سانتی متر
  • امضاشده پایین چپ
    دوره‌ی معاصر
1 تیر 1401
برآورد
35,000,000,000﷼
105,422 دلار آمریکا
- 40,000,000,000﷼
120,482 دلار آمریکا
قیمت فروش
74,000,000,000﷼
222,892 دلار آمریکا
97.333%
سایر آثار هنری حسین خطایی

آرت چارت | کشتی نوح از حسین خطایی
کشتی نوح
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرت چارت | شکار از حسین خطایی
شکار
برآورد
1,500,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
23,529 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
18,824 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 96,411 دلار آمریکا
کمینه برآورد 58,622 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 74,403 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+20.254%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها