حسین زنده رودی

ایران | 1316
نمایشگاه ها

یک دیوار یک اثر
30 اردیبهشت - 3 خرداد 1401
لبه‌‌ی نرم تیغ
21 بهمن - 10 اسفند 1400
مقالات مرتبط

گزارشی از برگزاری دوازدهمین دورۀ حراج تهران 8 بهمن 1398
دوازدهمین دورۀ حراج در مجموع با فروش 97 درصد از آثار عرضه‌شده و با احراز رقم 31 میلیارد و 717 میلیون تومان، با توجه به مجموع حداقل برآورد اولیۀ آن و مبلغ 25 میلیارد و 977 میلیون تومان توانست نرخ رشدی 22 درصدی در عرصۀ معاملات هنری رقم زند.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 101,578 دلار آمریکا
کمینه برآورد 59,608 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 83,818 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+68.046%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023