• زمین‌لرزه 1349
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 134 * 150 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1971
    قاب‌شده
برآورد
£90,000
125,804 دلار آمریکا
- £120,000
167,738 دلار آمریکا
قیمت فروش
£162,750
227,495 دلار آمریکا
55%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | محبت از محمد احصایی
محبت
برآورد
 
قیمت فروش
93.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرت چارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391
آرت چارت | ه هَوّز، هانسدل از حسین زنده رودی
ه هَوّز، هانسدل
برآورد
15,000,000,000﷼
176,471 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
235,294 دلار آمریکا
قیمت فروش
23,000,000,000﷼
270,588 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرت چارت | عناصر از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرت چارت | ایریس از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرت چارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 102,950 دلار آمریکا
کمینه برآورد 60,551 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 85,023 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.462%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022