• بیضی + نکته 1350
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 130 * 195 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده ‘Zenderoudi 71’ (پایین چپ)؛ امضاشده، تیتر و تاریخ‌خورده ‘ZENDEROUDI 1971‘ ‘’BEYZI + NOKTE’’ (پشت اثر)
برآورد
€50,000
52,632 دلار آمریکا
- €70,000
73,684 دلار آمریکا
قیمت فروش
€176,400
185,684 دلار آمریکا
194%
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرت چارت | عناصر از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرت چارت | ایریس از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرت چارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 102,000 دلار آمریکا
کمینه برآورد 59,858 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 84,169 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+68.22%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | رشد مجدد از افشین پیر هاشمی
رشد مجدد
برآورد
 
قیمت فروش
61%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرت چارت | سه رُز از فرهاد مشیری
سه رُز
برآورد
 
قیمت فروش
55%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرت چارت | دو فلامینگو از فرهاد مشیری
دو فلامینگو
برآورد
 
قیمت فروش
59.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1395