• مانند آینه 1367
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 166 * 210 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده 88، امضاشده، تیترخورده و تاریخ‌خورده 1988 پشت اثر
18 خرداد 1401
برآورد
€120,000
126,316 دلار آمریکا
- €180,000
189,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
€189,000
198,947 دلار آمریکا
26%
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرت چارت | عناصر از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرت چارت | ایریس از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرت چارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 102,000 دلار آمریکا
کمینه برآورد 59,858 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 84,169 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+68.22%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | قاصدک از محمد احصایی
قاصدک
برآورد
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
200,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرت چارت | Wave از نصرالله افجه ای
موج
برآورد
 
قیمت فروش
74.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرت چارت | UNTITLED (THE QUATRAINS OF OMER KHAYYAM) از نصرالله افجه ای
بدون عنوان (رباعیات عمر خیام)
برآورد
 
قیمت فروش
82.083%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389