• بدون عنوان 1400
  • برنز
  • مجسمه
  • 40 * 35 * 57 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • نسخه 1
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آثار هنری مشابه

آرت چارت | از مجموعه‌ی در صفر از صادق ادهم
از مجموعه‌ی در صفر
برآورد
330,000,000﷼
1,535 دلار آمریکا
-
330,000,000﷼
1,535 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج ملی - 18 مرداد 1399
آرت چارت | از مجموعه‌ی "ونوس در سرزمین‌های طوفانی" از قدرت الله عاقلی
از مجموعه‌ی "ونوس در سرزمین‌های طوفانی"
برآورد
 
قیمت فروش
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرت چارت | از مجموعه ونوس در سرزمین تراژیک از قدرت الله عاقلی
از مجموعه ونوس در سرزمین تراژیک
برآورد
 
قیمت فروش
31.232%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391