• بدون عنوان 1399
  • برنز
  • مجسمه
  • 28 * 47 * 64 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • نسخه 3
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری حمید امامی

آثار هنری مشابه

آرت چارت | کرگدن از امیر مسعود اخوان جم
کرگدن
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
15,652 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | مونالیزا از فرشید مثقالی
مونالیزا
برآورد
 
قیمت فروش
128.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393