• بدون عنوان 1401
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 90 * 160 سانتی متر
  • امضاشده “R.D 06” به انگلیسی (پایین چپ)
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
- 15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
37,500 دلار آمریکا
4%
توضیحات اثر

رضا درخشانی در خلق تابلوهای نقاشی خود، بداهه پردازی میکند و بدین طریق با ورود به ساحت شهودگرایانه هنر، اتفاق و حادثه ناخواسته را در شکل گیری اثر دخیل می کند که هم وابسته به نگرش های مدرنیستی است و هم از آن گرایی و شهود شرق گرایانه برخوردار است . در اثر حاضر گلدان و گل که یکی از آشناترین مضامین طبیعت بیجان در همه ادوار تاریخ هنر نقاشی است، دیده می شود. در عین حال پرداخت به عنصر گیاهی به عنوان سوژه هنری ریشه در اسلیمیها ختاییها، درخت نخستین و نگرش تزیینی هنر شرق دارد که بعدها بنیان اندیشه مدرنیستی را در دوره ویکتوریایی غربی پایه می گذارد. با این حال این عناصر تزیینی به واسطه نوع رنگ گذاری و حجم سطوح رنگی و رد قلم موها بر بستر بوم ، از بیان تزیینی جدا شده و نگرهای اکسپرسیونیستی می یابد که در آن می توان حالت هنرمند در روند خلق اثر هنری را دنبال کرد، همچنین برخلاف تصویر حقیقی، در اینجا نقاشی گل و گلدان را به رنگ سیاه با ضربه قلم های برجسته و پرتحرک تصویر کرده و پسزمینه را به رنگ سبز، این واژگونی و جابه جایی نكته اصلی در دریافت اثر و متمایز ساختن آن از یک طبیعت بیجان ساده است، با جابه جا کردن این دو رنگ، فضای مثبت و منفی به یک میزان دارای اهمیت شده و آنچه هستی اثر را شکل می دهد در جمع این تضاد شگفت انگیز است که نمایان می شود. از سوی دیگر به تبعیت از سنت نگارش و خوشنویسی در نگاره های ایرانی، درخشانی از حروف در پایین تابلو و محل قرارگیری گلدان بهره گرفته، اما با عدم پرداختن به خوانش پذیری و عدم وفاداری به سنت نگارش خوشنویسی، بر بیان اکسپرسیونیستی نقاشی خود تأكیدی دوباره می کند.عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 57,294 دلار آمریکا
کمینه برآورد 37,051 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 51,937 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+38.511%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سیزدهمین رقص از قاسم روزخوش
سیزدهمین رقص
برآورد
€18,000
18,330 دلار آمریکا
-
€20,000
20,367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€45,000
45,825 دلار آمریکا
136.842%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 30 تیر 1401
آرتچارت | خانواده از افشین پیر هاشمی
خانواده
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان (طبیعت بی‌جان) از فریده لاشایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 31 فروردین 1394