آرتچارت | بدون عنوان از مهدی سحابی
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399