• بدون عنوان 1400
  • چرخکاری، ساخت و ساز دستی، اسلب
  • مجسمه
  • 45 * 25 * 22 سانتی متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

این حجم ها کوششی فرم گرایانه برگرفته از حال و هوای معماری ایرانی می باشد.
فرم هایی که به خاطر سرامیکی بودن دارای نقطه مشترک و هم ماده گی با بناهای معماری است که سبب می شود دارای روحی واحد نسبت به همدیگر باشند.
سایر آثار هنری زهرا امانی

آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از امیر موبد
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | زن و بچه شیطان 3 از بیتا فیاضی
زن و بچه شیطان 3
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرت چارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396