• بدون عنوان 1400
  • چرخکاری، ساخت و ساز دستی، اسلب
  • مجسمه
  • 53 * 20 * 11 سانتی متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

این حجم ها کوششی فرم گرایانه برگرفته از حال و هوای معماری ایرانی می باشد.
فرم هایی که به خاطر سرامیکی بودن دارای نقطه مشترک و هم ماده گی با بناهای معماری است که سبب می شود دارای روحی واحد نسبت به همدیگر باشند.
سایر آثار هنری زهرا امانی

آثار هنری مشابه

آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرت چارت | Untitled (from the Passage series) از بهمن دادخواه
بدون عنوان (از مجموعه‌ی گذر)
برآورد
 
قیمت فروش
81.818%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرت چارت | شاعر و هیچ از پرویز تناولی
شاعر و هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
85%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393