آرت چارت | کمد شماره‌ی یک از ضیا عزاوی
کمد شماره‌ی یک
برآورد
€7,000
7,368 دلار آمریکا
-
€9,000
9,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,000
7,368 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرت چارت | شیر طوسی از حامد رشتیان
شیر طوسی
برآورد
€4,500
5,484 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | بدون عنوان از بهروز دارش
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,900,000,000﷼
11,600 دلار آمریکا
17.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرت چارت | بدون عنوان از حسین مادی
بدون عنوان
برآورد
€10,000
11,561 دلار آمریکا
-
€15,000
17,341 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | هیچ در قفس از پرویز تناولی
هیچ در قفس
برآورد
 
قیمت فروش
13.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388
آرت چارت | رویا پرداز از آلفرد بسبوس
رویا پرداز
برآورد
€10,000
11,561 دلار آمریکا
-
€15,000
17,341 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
€12,000
14,286 دلار آمریکا
-
€8,000
9,524 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,500
10,119 دلار آمریکا
15%
فروش در
تاریخ حراج
کرِیت + مولر - 7 آذر 1399
آرت چارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
200%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرت چارت | شخصیت از بهمن محصص
شخصیت
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396