آرت چارت | کرگدن از امیر مسعود اخوان جم
کرگدن
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
15,652 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | بدون عنوان از مونا پاد
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
51.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | شیرین از فرناز ربیعی جاه
شیرین
برآورد
 
قیمت فروش
71.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | بوسته از قدرت الله عاقلی
بوسته
برآورد
€1,200
1,423 دلار آمریکا
-
€1,800
2,134 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فوو پاریس - 12 تیر 1400
آرت چارت | بوسته از قدرت الله عاقلی
بوسته
برآورد
€1,200
1,423 دلار آمریکا
-
€1,800
2,134 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فوو پاریس - 12 تیر 1400
آرت چارت | نیایش یک قهرمان از بهروز دارش
نیایش یک قهرمان
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرت چارت | لوح ایستاده از مجموعه‌ی سالومه از رشيد القريشي
لوح ایستاده از مجموعه‌ی سالومه
برآورد
£25,000
32,903 دلار آمریکا
-
£35,000
46,065 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,700
66,728 دلار آمریکا
69%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرت چارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرت چارت | بز از توکل اسماعیلی
بز
برآورد
 
قیمت فروش
214.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392