تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

وقتی کار را شروع میکنم دقیقا نمی دانم به کجا ختم می شود. لایه های گل آرام بالا می آیند و در لحظه برای لایه بعد تصمیم می گیرم. جذابیت گل برای من همین اتفاقات در لحظه است، چیزی که در زندگی ام به ندرت تجربه کرده ام.
سایر آثار هنری زیبا پشنگ