آرت چارت | بشکه‌ی نفت از شیوا احمدی
بشکه‌ی نفت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرت چارت | پرنسس از قاسم حاجی زاده
پرنسس
برآورد
€2,000
2,299 دلار آمریکا
-
€3,000
3,448 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 10 بهمن 1397
آرت چارت | پرنسس از قاسم حاجی زاده
پرنسس
برآورد
€2,000
2,299 دلار آمریکا
-
€3,000
3,448 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 10 بهمن 1397
آرت چارت | Self Portrait with Spectacles از اردشیر محصص
سلف‌پرتره با عینک
برآورد
£3,000
3,947 دلار آمریکا
-
£5,000
6,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
8,305 دلار آمریکا
57.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرت چارت | حامل میوه از اِنجی أفلاطون‎
حامل میوه
برآورد
£4,000
5,513 دلار آمریکا
-
£6,000
8,270 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,750
38,249 دلار آمریکا
455%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرت چارت | ارواح مقدس از صلاح طاهر
ارواح مقدس
برآورد
£1,200
1,690 دلار آمریکا
-
£2,000
2,817 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,083
1,525 دلار آمریکا
32.313%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرت چارت | پرتره‌ی برادرِ هنرمند، اَدهام ونلی از سیف وانلی
پرتره‌ی برادرِ هنرمند، اَدهام ونلی
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£3,000
4,172 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,128 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرت چارت | پرتره‌ی برادرِ هنرمند، اَدهام ونلی از سیف وانلی
پرتره‌ی برادرِ هنرمند، اَدهام ونلی
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£3,000
4,172 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,128 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرت چارت | بالرین از سیف وانلی
بالرین
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400