آرت چارت | بدون عنوان (مرد در مزرعه) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (مرد در مزرعه)
برآورد
£250
343 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ماوس پَد از کور پور
ماوس پَد
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 آذر 1394
آرت چارت | سلف پرتره قرمز از اردشیر محصص
سلف پرتره قرمز
برآورد
£1,200
1,690 دلار آمریکا
-
£1,800
2,535 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرت چارت | چشم‌انداز روستایی، قلعه قیتبای از كامل مصطفى
چشم‌انداز روستایی، قلعه قیتبای
برآورد
£1,500
2,068 دلار آمریکا
-
£2,000
2,757 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,912
2,635 دلار آمریکا
9.257%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,250,000,000﷼
10,870 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرت چارت | خودنگاره‌ی آبی از سیف وانلی
خودنگاره‌ی آبی
برآورد
£1,000
1,378 دلار آمریکا
-
£1,500
2,068 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,109 دلار آمریکا
22.4%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرت چارت | زنی با پوشش بنفش از فائق حسن
زنی با پوشش بنفش
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,210
2,693 دلار آمریکا
11.6%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | زنی با پوشش آبی از فائق حسن
زنی با پوشش آبی
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,210
2,693 دلار آمریکا
11.6%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | توتم از باية فاطمة
توتم
برآورد
€1,000
1,219 دلار آمریکا
-
€2,000
2,438 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400