آرت چارت | بدون عنوان (مرد در مزرعه) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (مرد در مزرعه)
برآورد
£250
343 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | شَکت 9 از امیر ح.فلاح
شَکت 9
برآورد
 
قیمت فروش
26.316%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرت چارت | شب نیمه‌ی تابستان از حسام ابریشمی
شب نیمه‌ی تابستان
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$750
25%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 25 شهریور 1401
آرت چارت | ریتم سرخ از حسام ابریشمی
ریتم سرخ
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$800
20%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 25 شهریور 1401
آرت چارت | در خانه 7 از راشد دیاب
در خانه 7
برآورد
£200
276 دلار آمریکا
-
£300
415 دلار آمریکا
قیمت فروش
£812
1,122 دلار آمریکا
224.8%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان (زنی با گل‌ها) از سعاد العطار
بدون عنوان (زنی با گل‌ها)
برآورد
£3,000
3,948 دلار آمریکا
-
£5,000
6,581 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرت چارت | بدون عنوان (زنی در آفتاب) از سعاد العطار
بدون عنوان (زنی در آفتاب)
برآورد
£3,000
3,948 دلار آمریکا
-
£5,000
6,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,195 دلار آمریکا
20.313%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرت چارت | نیمه‌شب تابستان شماره 8 از مارکو گریگوریان
نیمه‌شب تابستان شماره 8
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$9,000
125%
فروش در
تاریخ حراج
حراجی باتراسکاچ - 30 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان (زنی با هندوانه) از سعاد العطار
بدون عنوان (زنی با هندوانه)
برآورد
£3,000
3,948 دلار آمریکا
-
£5,000
6,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,845
6,377 دلار آمریکا
21.125%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401