سهراب سپهری

ایران | 1307 - 1359
نمایشگاه ها

لطفی؛ تقاطع مشاهیر 2
تهران
18 شهریور - 28 شهریور 1401
ویروس مجموعه‌داری
تهران
14 شهریور - 4 مهر 1399
مقالات مرتبط

گزارشی از برگزاری دوازدهمین دورۀ حراج تهران 8 بهمن 1398
دوازدهمین دورۀ حراج در مجموع با فروش 97 درصد از آثار عرضه‌شده و با احراز رقم 31 میلیارد و 717 میلیون تومان، با توجه به مجموع حداقل برآورد اولیۀ آن و مبلغ 25 میلیارد و 977 میلیون تومان توانست نرخ رشدی 22 درصدی در عرصۀ معاملات هنری رقم زند.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 204,412 دلار آمریکا
کمینه برآورد 123,661 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 172,780 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+55.503%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022