برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
- £150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرت چارت | 1) فرشتگان در حال سقوط، 2) آنو 1373 از آیدین آغداشلو
1) فرشتگان در حال سقوط، 2) آنو 1373
برآورد
 
قیمت فروش
141.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1387
آرت چارت | طبیعن بی‌جان از منوچهر یکتایی
طبیعن بی‌جان
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£50,000
62,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,562
140,703 دلار آمریکا
181.405%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرت چارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
آرت چارت | بدون عنوان (روستا) از سهراب سپهری
بدون عنوان (روستا)
برآورد
$28,000
-
$35,000
قیمت فروش
$40,000
26.984%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 22 آبان 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 209,883 دلار آمریکا
کمینه برآورد 126,693 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 176,783 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.815%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022