• بدون‌ عنوان 1340 - 1349
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 130 سانتی متر
  •  امضاء: «سهراب سپهری» (پایین راست)
     این اثر متعلق به مجموعه خانم و آقای سیف ناصری می‌باشد.
برآورد
100,000,000,000﷼
400,000 دلار آمریکا
- 120,000,000,000﷼
480,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
118,000,000,000﷼
472,000 دلار آمریکا
7.273%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | فیورِلا از بهمن محصص
فیورِلا
برآورد
£100,000
136,986 دلار آمریکا
-
£150,000
205,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£352,800
483,288 دلار آمریکا
182.24%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
آرت چارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
166.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرت چارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
70%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرت چارت | خانه‌ی کاشان از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرت چارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 209,883 دلار آمریکا
کمینه برآورد 126,693 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 176,783 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.815%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022