آرت چارت | قرمز و مشکی از محمود زنده رودی
قرمز و مشکی
برآورد
€5,000
4,801 دلار آمریکا
-
€6,000
5,761 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کونان هتل دنی - 5 آذر 1401
آرت چارت | از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر از نصرالله افجه‌ای
از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر
برآورد
1,000,000,000﷼
3,884 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,050,000,000﷼
4,078 دلار آمریکا
30%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرت چارت | قو از نصرالله افجه ای
قو
برآورد
$18,000
-
$22,000
قیمت فروش
$18,000
10%
تاریخ حراج
آرت اسکوپس - 25 فروردین 1397
آرت چارت | همهمه از علی پسندیده
همهمه
برآورد
80,000,000﷼
372 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
372 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج ملی - 18 مرداد 1399
آرت چارت | پرشور از ساناز البرزی
پرشور
برآورد
100,000,000﷼
737 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
2,653 دلار آمریکا
200%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | بدون عنوان از علی پسندیده
بدون عنوان
برآورد
30,000,000﷼
326 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
3,804 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000,000﷼
652 دلار آمریکا
68.421%
تاریخ حراج
حراج ملی - 5 مرداد 1397
آرت چارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
آرت چارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرت چارت | خانه دوست از فرزاد کهن
خانه دوست
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 اسفند 1396