آرت چارت | نون از سمیر سایق
نون
برآورد
€12,000
13,873 دلار آمریکا
-
€18,000
20,809 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | نور از عذرا عقیقی بخشایشی
نور
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرت چارت | بامداد از علیرضا کرمی
بامداد
برآورد
 
قیمت فروش
133.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرت چارت | بدون عنوان از علیرضا اسکندری
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | بدون عنوان از بهرام حنفی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 31 فروردین 1394
آرت چارت | بدون عنوان از رسول اکبرلو
بدون عنوان
برآورد
€3,500
3,952 دلار آمریکا
-
€4,000
4,517 دلار آمریکا
تاریخ حراج
هنر زیبای هرمیتاژ - 6 آذر 1397
آرت چارت | بدون عنوان از بهروز زیندشتی
بدون عنوان
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | بدون عنوان از رسول اکبرلو
بدون عنوان
برآورد
€3,500
3,952 دلار آمریکا
-
€4,000
4,517 دلار آمریکا
تاریخ حراج
هنر زیبای هرمیتاژ - 6 آذر 1397
آرت چارت | محبت از محمد احصایی
محبت
برآورد
 
قیمت فروش
93.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393