• رضایتمندی مقدس 1395
  • جوهر و اکریلیک روی کاغذ
  • نقاشی
  • 25 * 17 سانتی متر
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£100
135 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری سهیلا نادی

آرتچارت | رویای کودکی از سهیلا نادی
رویای کودکی
برآورد
£200
270 دلار آمریکا
-
£300
404 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113
152 دلار آمریکا
55%
تاریخ حراج
بونامز - 29 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143 دلار آمریکا
کمینه برآورد 270 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 404 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-55%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | رویای کودکی از سهیلا نادی
رویای کودکی
برآورد
£200
270 دلار آمریکا
-
£300
404 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113
152 دلار آمریکا
55%
تاریخ حراج
بونامز - 29 آبان 1397
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
10,000,000﷼
84 دلار آمریکا
-
15,000,000﷼
127 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,000,000﷼
152 دلار آمریکا
44%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 24 آبان 1398