سیراک ملکونیان

ایران | 1310
مقایسه
درباره سیراک ملکونیان

در حراج ها

اولین حضور
2 خرداد 1391
تعداد حضور
57
تعداد آثار
96
میانگین قیمت فروش
26,855 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
17,510 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
24,467 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
68.041%
میانگین رشد ارزش آثار
49.381%
مقالات مرتبط

گزارش حراج ساتبیز هنر قرن بیستم خاورمیانه 2023 13 اردیبهشت 1402
 حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه ساتبیز از  24 فروردین تا 7 اردیبهشت 1402 برگزار شد. در این حراج 17 اثر از 8 هنرمند ایرانی حضور داشت. در این گزارش آماری از قبیل تعداد هنرمندان، تعداد آثار فروخته شده، ملیت هنرمندان و قیمت‌ آثار ارائه شده است. در بررسی قیمت آثار، نمودارهایی شامل اطلاعات نرخ رشد و بازه‌ی قیمتی نیز قابل مشاهده است.