• تجدید خاطرات دوشنبه از گنبد مقرنس 7 1399
  • سرامیک لعاب‌دار
  • مجسمه
  • 16 * 16 * 44 سانتی متر
تاریخچه حضور در آرت فرها

آرت دبی 2023 - آرت دبی
10 اسفند 1401
آرت دبی 2022 - آرت دبی
18 اسفند 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,631 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,714 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,619 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرت چارت | شاعر و استخوان شیر از پرویز تناولی
شاعر و استخوان شیر
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرت چارت | از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
471.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرت چارت | سمفونی از آلفرد بسبوس
سمفونی
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,120
20,864 دلار آمریکا
152%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400