• تجدید خاطرات دوشنبه از گنبد مقرنس 7 1399
  • سرامیک لعاب‌دار
  • مجسمه
  • 16 * 16 * 44 سانتی متر
آرت چارت | شاعر و استخوان شیر از پرویز تناولی
شاعر و استخوان شیر
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرت چارت | از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
471.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرت چارت | سمفونی از آلفرد بسبوس
سمفونی
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,120
20,864 دلار آمریکا
152%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرت چارت | از مجموعه عبور از بهمن دادخواه
از مجموعه عبور
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرت چارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
76%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | هیچ 1 از پرویز تناولی
هیچ 1
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 مهر 1389