• تجدید خاطرات دوشنبه از گنبد مقرنس 9 1400
  • سرامیک لعاب‌دار
  • مجسمه
  • 48 * 15 * 15 سانتی متر
تاریخچه حضور در آرت فرها

آرت دبی 2023 - آرت دبی
10 اسفند 1401
آرت دبی 2022 - آرت دبی
18 اسفند 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,631 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,714 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,619 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,500,000,000﷼
52,941 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
آرت چارت | هیچ در قفس از پرویز تناولی
هیچ در قفس
برآورد
 
قیمت فروش
13.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388
آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389