• تجدید خاطرات دوشنبه از گنبد مقرنس 9 1400
  • سرامیک لعاب‌دار
  • مجسمه
  • 48 * 15 * 15 سانتی متر
آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,500,000,000﷼
52,941 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
آرت چارت | هیچ در قفس از پرویز تناولی
هیچ در قفس
برآورد
 
قیمت فروش
13.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388
آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرت چارت | Untitled (from the Passage series) از بهمن دادخواه
بدون عنوان (از مجموعه‌ی گذر)
برآورد
 
قیمت فروش
81.818%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرت چارت | شاعر و هیچ از پرویز تناولی
شاعر و هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
85%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393
آرت چارت | بختک شیطانی قصه از بیتا فیاضی
بختک شیطانی قصه
برآورد
$8,000
-
$8,000
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399