تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری شمس‌الدین غازی

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 848 دلار آمریکا
کمینه برآورد 488 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 697 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.98%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دیوارها و قفل‌ها از پرویز تناولی
دیوارها و قفل‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1392
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه ژنرال‌ها از ژازه تباتبایی
بدون عنوان از مجموعه ژنرال‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
36%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397