تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری شمس‌الدین غازی

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 848 دلار آمریکا
کمینه برآورد 488 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 697 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.98%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | الهه قرون از مجموعه سکوت از کوروش گلناری
الهه قرون از مجموعه سکوت
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
12,528 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | خورشید شرقی از سهند حسامیان
خورشید شرقی
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرتچارت | Poet and Cage از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
 
قیمت فروش
15.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394