تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری شمس‌الدین غازی

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 848 دلار آمریکا
کمینه برآورد 488 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 697 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.98%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه دیوار از پرویز تناولی
بدون‌عنوان از مجموعه دیوار
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | دیوار و نوشته 1 از پرویز تناولی
دیوار و نوشته 1
برآورد
 
قیمت فروش
33.929%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | مرد و زن از اسماعیل فتاح
مرد و زن
برآورد
£8,000
10,529 دلار آمریکا
-
£12,000
15,794 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401