آرتچارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه دیوار از پرویز تناولی
بدون‌عنوان از مجموعه دیوار
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | خورشید شرقی از سهند حسامیان
خورشید شرقی
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرتچارت | دیوارها و قفل‌ها از پرویز تناولی
دیوارها و قفل‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1392
آرتچارت | دیوار و نوشته 1 از پرویز تناولی
دیوار و نوشته 1
برآورد
 
قیمت فروش
33.929%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394