19 اسفند 1401
برآورد
$40,000 - $60,000
قیمت فروش
$30,240
39.52%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرت چارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرت چارت | پیشکش‌ها از شیرین نشاط
پیشکش‌ها
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
کپسول گالری آکشن - 9 تیر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,475 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,593 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,382 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.737%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرت چارت | سارا از شیرین نشاط
سارا
برآورد
£20,000
22,222 دلار آمریکا
-
£30,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,720
30,800 دلار آمریکا
10.88%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 22 مهر 1401
آرت چارت | خانم پیوندی 4 از شیرین علی آبادی
خانم پیوندی 4
برآورد
 
قیمت فروش
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرت چارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£10,000
14,286 دلار آمریکا
-
£15,000
21,429 دلار آمریکا
قیمت فروش
£21,250
30,357 دلار آمریکا
70%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 22 فروردین 1397