• بدون عنوان 1373
  • جوهر روی سیلورپرینت ژلاتینی
  • عکاسی
  • 34 * 22.5 سانتی متر
19 اسفند 1401
برآورد
£8,000
6,648 دلار آمریکا
- £10,000
8,310 دلار آمریکا
اعلام نشده
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرت چارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرت چارت | پیشکش‌ها از شیرین نشاط
پیشکش‌ها
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
کپسول گالری آکشن - 9 تیر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,475 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,593 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,382 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.737%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرت چارت | جاده‌ها از عباس قریب
جاده‌ها
برآورد
€500
526 دلار آمریکا
-
€600
632 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 22 اردیبهشت 1401
آرت چارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1393
آرت چارت | بدون عنوان (برف) از عباس قریب
بدون عنوان (برف)
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€300
337 دلار آمریکا
قیمت فروش
€320
360 دلار آمریکا
16.364%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 29 خرداد 1399