• بدون عنوان 1372
  • جوهر روی سیلورپرینت ژلاتینی
  • عکاسی
  • 16.3 * 24 سانتی متر
19 اسفند 1401
برآورد
£15,000
12,465 دلار آمریکا
- £20,000
16,620 دلار آمریکا
اعلام نشده
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرت چارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرت چارت | پیشکش‌ها از شیرین نشاط
پیشکش‌ها
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
کپسول گالری آکشن - 9 تیر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,475 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,593 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,382 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.737%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه زنان خدا از شیرین نشاط
بدون عنوان از مجموعه زنان خدا
برآورد
€8,000
9,776 دلار آمریکا
-
€12,000
14,665 دلار آمریکا
قیمت فروش
€32,499
39,715 دلار آمریکا
224.99%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 اسفند 1399
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
$25,000
-
$35,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 20 مرداد 1400
آرت چارت | به دنبال شهادت از شیرین نشاط
به دنبال شهادت
برآورد
$15,000
-
$20,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 16 اردیبهشت 1400