صادق‌ الوعد

ایران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 90,361 دلار آمریکا
کمینه برآورد 60,241 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 60,241 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها