آرت چارت | بدون عنوان (مرد در مزرعه) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (مرد در مزرعه)
برآورد
£250
343 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | شَکت 9 از امیر ح.فلاح
شَکت 9
برآورد
 
قیمت فروش
26.316%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرت چارت | وراثت از لوره غریب
وراثت
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€1,500
1,734 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | سلف پرتره قرمز از اردشیر محصص
سلف پرتره قرمز
برآورد
£1,200
1,690 دلار آمریکا
-
£1,800
2,535 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرت چارت | بدون عنوان از فريل لخضر
بدون عنوان
برآورد
€400
488 دلار آمریکا
-
€600
731 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | The Gazelle از اردشیر محصص
غزل
برآورد
£150
197 دلار آمریکا
-
£250
329 دلار آمریکا
قیمت فروش
£280
368 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرت چارت | نقاشی دیواری صوفی از ماهر رئیف
نقاشی دیواری صوفی
برآورد
£8,000
10,811 دلار آمریکا
-
£12,000
16,216 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرت چارت | جنبش انتزاعی از صلاح طاهر
جنبش انتزاعی
برآورد
£600
823 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | چشم‌انداز روستایی، قلعه قیتبای از كامل مصطفى
چشم‌انداز روستایی، قلعه قیتبای
برآورد
£1,500
2,068 دلار آمریکا
-
£2,000
2,757 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,912
2,635 دلار آمریکا
9.257%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400