• بحران غذا در بیافرا 1353
  • چاپ سیلور
  • عکاسی
  • 30 * 19.5 سانتی متر
برآورد
€70
71 دلار آمریکا
- €100
102 دلار آمریکا
در انتظار
آثار هنری مشابه

آرت چارت | جاده‌ها از عباس قریب
جاده‌ها
برآورد
€500
526 دلار آمریکا
-
€600
632 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 22 اردیبهشت 1401
آرت چارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1393
آرت چارت | بدون عنوان (برف) از عباس قریب
بدون عنوان (برف)
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€300
337 دلار آمریکا
قیمت فروش
€320
360 دلار آمریکا
16.364%
تاریخ حراج
Finarte - 29 خرداد 1399
سایر آثار هنری عباس عطار

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها