• ترکیب سینماتیک 1391
  • چاپ اینکجت
  • عکاسی
  • 29.2 * 21 سانتی متر
  • هر لت امضاشده و تاریخ‌خورده با جوهر آبی همراه با مهر  اعتباری ده توسعه بین‌المللی هنر در پشت اثر
2 تیر 1401
برآورد
€400
421 دلار آمریکا
- €600
632 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1393
آرت چارت | تک درخت از عباس غریب
تک درخت
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€350
394 دلار آمریکا
تاریخ حراج
Finarte - 24 آذر 1400
آرت چارت | تک درخت از عباس غریب
تک درخت
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€350
394 دلار آمریکا
تاریخ حراج
Finarte - 24 آذر 1400
سایر آثار هنری عباس غریب

آرت چارت | ترکیب‌بندی برف و طبیعت از عباس غریب
ترکیب‌بندی برف و طبیعت
برآورد
€1,000
1,158 دلار آمریکا
-
€1,200
1,390 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 27 آبان 1400
آرت چارت | ترکیب‌بندی برف و طبیعت از عباس غریب
ترکیب‌بندی برف و طبیعت
برآورد
€500
611 دلار آمریکا
-
€800
978 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Finarte - 27 اسفند 1399
آرت چارت | تک درخت از عباس غریب
تک درخت
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€350
394 دلار آمریکا
تاریخ حراج
Finarte - 24 آذر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 617 دلار آمریکا
کمینه برآورد 603 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 965 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-21.231%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها